Aktivátory BJ System (přijímače)

Aktivátor spotřebiče (přijímač) provede akci odpovídající signálu vyslanému dálkovým ovladačem (spotřebič zapne, vypne nebo ztlumí, nastaví postel, zvedák apod.). Aktivátory BJ System se snadno instalují a konfigurují a některé z nich lze ovládat externím spínačem přímo bez dálkového ovladače. Z plné nezávislosti se může těšit každý, ovládejte své okolí pohodlně a sami.
 • Zpřístupněné ovládání domácnosti.
 • Aktivuje spotřebiče v domácnosti přijímaným radiovým signálem (např. el. zásuvky, světla, dveře, postel, zvedáky, žaluzie).
 • Jednoduchá instalace a modularita (rozšiřitelnost systému).

Zpřístupněné ovládání

Aktivátor přijme signál ze zpřístupněného dálkového ovladače a na vzdálený pokyn provede požadovanou akci. Dálkovým ovladačem může být počítač (a domácnost lze pak ovládat např. pohledem, pohybem hlavy či joystickem) nebo spínače s robustními tlačítky. 

Jednoduchá instalace a modularita

K ovládání domácnosti potřebujete jeden dálkový ovladač a několik aktivátorů (přijímačů). Jejich počet závisí na počtu spotřebičů, které chcete ovládat, na vlastnostech aktivátorů (některé mají více výstupů a různé režimy spínání) a na připojované zátěži. Stavebnice BJ System je modulární, tvořená samostatnými komponentami, takže lze začít jedním či dvěma ovládanými prvky domácnosti a později podle potřeby systém doplňovat a rozšiřovat.

Překážky nepřekáží

BJ System je systém pracující na radiové frekvenci, která prochází zdmi i dalšími překážkami.  

Enabler Socket+ - aktivátor síťové zásuvky

Dálkově ovládaná elektrická zásuvka, která napájí ovládaný spotřebič. Zároveň může ovládat také spotřebiče a zařízení upravená pro ovládání spínačem.

 • Zásuvka spínaná na dálku nebo ručně externím spínačem
 • Výstup simulující spínač: na dálku lze ovládat spotřebiče ovladatelné spínači
 • 3 provozní režimy: ZAP/VYP, zámek, časovač
 • Rozměry 105 x 53 x 46 mm
 

Enabler Alarm – aktivátor alarmu

Vydá akustický poplašný (varovný) signál aktivovaný dálkovým ovladačem: zapojíte zařízení v místnosti pečovatele a aktivujete je ze svého pokoje.

 • Alarm ovládaný na dálku nebo ručně externím spínačem
 • 4 různé alarmy odlišené různými melodiemi
 • Průchozí elektrická zásuvka - připojený alarm zásuvku neblokuje
 • Rozměry 105 x 59 x 36 mm
 

Enabler 1R-LV – reléový aktivátor

Dálkově spínané relé, může otevírat dveře, ovládat světelné okruhy, aktivovat varovné signály, zvonek apod.  

 • 1 spínané relé, ovládané na dálku nebo ručně externím spínačem
 • 2 provozní režimy: zámek, pulz (1 sec)
 • V jednom prostředí lze ovládat až 10 těchto aktivátorů
 • Rozměry 50,8 x 50,8 x 25,4 mm
 

Enabler 2R – reléový aktivátor

Dálkově spínaná relé, která mohou aktivovat dva různé prvky nebo dvě různé funkce téhož prvku.  

 • 2 spínaná relé, ovládaná na dálku nebo ručně externími spínači
 • 3 provozní režimy: zámek, při uvolnění, kombinovaný (dle délky stisku)
 • V jednom prostředí lze ovládat až 16 těchto aktivátorů
 • Rozměry 105 x 59 x 36 mm
 

Enabler 9R – reléový aktivátor

Dálkově spínaná relé, která mohou aktivovat prvky s více funkcemi (výtahy, zvedáky, speciální motorizované postele, prvky multisensorových místností).  

 • 9 spínaných relé k ovládání prvků s více funkcemi
 • Umožňuje programování podle uživatelových potřeb
 • Provozní režim: při uvolnění tlačítka
 • V jednom prostředí lze ovládat až 4 tyto aktivátory
 • Rozměry 105 x 59 x 36 mm
 

Enabler ElectricMotor – aktivátor elektromotorů

Ovládá až dvě různé funkce automatizovaných prvků (např. žaluzie, okna, závěsy, zástěny, kuchyňský nábytek apod.).  

 • 2 spínaná relé, ovládaná na dálku nebo ručně externími spínači
 • Optimalizovaný pro indukční zátěž (ovládání elektromotorů)
 • 3 provozní režimy: zámek, při uvolnění, kombinovaný (dle délky stisku)
 • Rozměry 109 x 59 x 36 mm
 

Enabler Phone - aktivátor telefonu

Umožňuje dálkové ovládání handsfree sady telefonu.  

 • Aktivátor handsfree sady ovládané na dálku nebo ručně externími spínači
 • Vytáčení, příjem hovoru a zavěšení
 • V jednom prostředí lze ovládat až 2 telefony
 • Rozměry 220 x 190 x 50 mm
 

Předpokládaná dovednost 

Schopnost sepnout dálkový ovladač nebo spínač.

Volitelné příslušenství nebo související produkty 

Externí spínače, příslušné dálkové ovladače BJ System (pozor: bez dálkového ovladače nebo externího spínače nelze spotřebiče ovládat!). Handsfree sada k aktivátoru telefonu.

Nejprodávanější 

Enabler Socket+

Technické údaje 

 • Napájení aktivátorů Enabler Socket+ / Alarm: 230 V; ostatní jsou napájeny nízkým napětím
 • Radiová frekvence: 433 MHz (ICM)
 • Informujte se na přípustnou zátěž jednotlivých aktivátorů – liší se dle provedení
 • Rozměry jsou uvedené v přehledné tabulce aktivátorů výše

Fotogalerie