VoiceOver v iOS s QWERTY klávesnicí

Tento článek přináší přehled klávesových zkratek, které můžete z QWERTY klávesnice při práci s odečítačem VoiceOver v systému iOS využívat.

Kromě klávesových zkratek lze k práci s VoiceOverem využívat i dotyková gesta či klávesové zkratky zadávané z braillské klávesnice EasyLink či jiného bezdrátového braillského zařízení.

Mobilní dotyková zařízení firmy Apple může být výhodné používat s bezdrátovou klávesnicí. Ta nejen výrazně usnadní práci s textem, ale lze z ní zařízení i plně ovládat.

Modifikační klávesy

U klávesnic v systémech Apple se používají odlišné modifikační klávesy než jsme zvyklí z Windows. Ve spodní řadě vlevo od mezerníku bývají místo kláves Control, WINDOWS a Alt klávesy Control, Alt a Command. Klávesa Alt bývá někdy označována také jako klávesa Option.

Klávesa Command se často používá v kombinacích s písmeny pro různé funkce obdobně jako ve Windows klávesa Control. Např. pro funkce schránky Vyjmout, Kopírovat a Vložit se používají kombinace Command + X, Command + C a Command + V.

U Applu můžete narazit na označení klávesa VO nebo klávesa VoiceOver. Toto označení se používá pro kombinaci Control + AltTakže například kombinace VO + šipka dolů znamená Control + Alt + šipka dolů. Navíc je možné v nastavení VoiceOveru pod položkou Modifikační klávesy nastavit CapsLock jako klávesu VoiceOver. Potom je výše zmíněná kombinace představována klávesami CapsLock + šipka dolů. Nastavíte-li CapsLock jako klávesu VoiceOver, je třeba pro použití CapsLocku jeho běžným způsobem stisknout jej dvakrát rychle po sobě.

Rychlá navigace

VoiceOver obsahuje režim rychlé navigace. Ten je vhodné využívat přicelkovém pohybu po prvcích zobrazených na obrazovce, protože po prvcích se můžeme snadno pohybovat kurzorovými klávesami. Pokud jsme však v aktivním textovém poli a kurzorové klávesy potřebujeme využívat pro pohyb v textu uvnitř tohoto pole, je třeba mít rychlou navigaci vypnutou. VoiceOver proto rychlou navigaci automaticky vypíná vždy při aktivování textového pole. Protože jsou mnohé klávesové příkazy dostupné jen při zapnuté a jiné jen při vypnuté rychlé navigaci, je u následujících tabulek vždy uvedeno, ve kterém režimu lze klávesy použít, případně jsou v tabulkách sloupce pro oba případy.

Základní navigace

Funkce Klávesy při rychlé navigaci Klávesy bez rychlé navigace
Zapnout / vypnout rychlou navigaci Šipka vlevo + šipka vpravo Šipka vlevo + šipka vpravo
Otevřít vybranou položku Šipka nahoru + šipka dolů VO + mezerník
Předchozí / další položka Šipka vlevo / vpravo VO + šipka vlevo / vpravo
Předchozí / další položka dle nastavení rotoru Šipka nahoru / dolů VO + šipka nahoru / dolů
Předchozí / další nastavení rotoru Šipka nahoru + šipka vlevo / vpravo Není
Aktivovat tlačítko Zpět Escape Escape
Aktivovat tlačítko Home VO + H VO + H
První / poslední položka Ctrl + šipka nahoru / dolů Není
Rolovat o jednu stránku v příslušném směru Alt + šipky Není
Předchozí / další nadpis H Není
Přejít na stavový řádek VO + M VO + N
Spustit / zastavit aktuální akci (hovor, přehrávání apod.) VO + pomlčka VO + pomlčka
Předchozí / další textové pole (Shift +) Tab (Shift +) Tab
3D Touch klepnutí VO + Shift + F VO + Shift + F

Pohyb v textu a jeho editace (při vypnuté rychlé navigaci)

Funkce Klávesy bez rychlé navigace
Předchozí / Další znak Šipka vlevo / vpravo
Předchozí / Další řádek Šipka nahoru / dolů
Předchozí / Další slovo Alt + šipka vlevo / vpravo
Začátek / Konec řádku Command + šipka vlevo / vpravo
Začátek / Konec dokumentu Command + šipka nahoru / dolů
Smazat slovo vlevo od kurzoru Alt + Delete
Označit úsek textu Shift + výše uvedené klávesy pro pohyb
Vybrat vše Command + A
Vyjmout Command + X
Kopírovat Command + C
Vložit Command + V
Krok zpět Command + Z
Opakovat Shift + Command + Z
Tučné Command + B
Kurzíva Command + I
Podtržené Command + U

Psaní speciálních znaků

Potřebujete-li psát znaky, které česká klávesnice neobsahuje např. zavináč, můžete v nastavení klávesnice přidat anglické rozložení a potom se do něj přepínat. Rychlejší však je zůstat v českém rozložení a psát znaky z anglické klávesnice tak, že příslušnou klávesu stisknete s Altem. Např. zavináč se na anglické klávesnici píše klávesou 2 v horní řadě s Shiftem. V českém rozložení ho tak napíšete, když klávesu 2 stisknete s Altem. Obdobně Alt + 3 použijete pro křížek, Alt + 4 pro dolar apod.

Ovládání VoiceOveru (klávesy stejné při zapnuté i vypnuté rychlé navigaci)

Funkce Klávesy při zapnuté i vypnuté rychlé navigaci
Číst od aktuální položky VO + A
Číst od začátku VO + B
Pozastavit / obnovit čtení Ctrl
Předchozí / Další nastavení VoiceOveru VO + Command + šipka vlevo / vpravo
Zvýšit / Snížit aktuální nastavení VoiceOveru VO + Command + šipka nahoru / dolů
Zapnout / Vypnout čtení VO + S
Zapnout / Vypnout clonu obrazovky VO + Shift + S
Zobrazit seznam položek aktuálně na obrazovce VO + I
Najít text na obrazovce nebo v dokumentu VO + F
Přečíst aktuální položku / aktuální slovo VO + W
Zapnout režim nápovědy VO + K
Vypnout režim nápovědy Escape

Klávesy pro rychlý pohyb na webu (pouze při zapnuté rychlé navigaci)

Aby níže uvedené klávesy fungovaly pro rychlý pohyb po webu, je třeba, aby kromě rychlé navigace byla zapnutá i tzv. rychlá navigace jednoznakovými symboly. Tato navigace se zapíná a vypíná klávesami VO + Q. Samotné klávesy přecházejí na nejbližší další prvek, s Shiftem přecházejí na nejbližší předchozí prvek. Výjimkou jsou klávesy pro pohyb po nadpisech určité úrovně.

Funkce Klávesy při rychlé navigaci
Další nadpis příslušné úrovně Shift + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Předchozí nadpis příslušné úrovně Alt + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Tlačítka B
Prvky formuláře C
Nadpisy H
Obrázky I
Odkazy L
Prvky stejného typu M
Textová pole R
Neodkazový text S
Tabulky T
Oblasti stránky W
Seznamy X

Klávesové zkratky aplikací

V aplikacích, které jsou součástí systému iOS, lze stále častěji pro různé úkony využívat i klávesové zkratky zadávané z externí klávesnice. Níže jsou uvedeny některé důležité zkratky často používaných aplikací.

Safari

Funkce Klávesová zkratka
Přejít do adresního řádku Command + L
Znovu načíst stránku Command + R
Otevřít nový panel Command + T
Zavřít aktuální panel Command + W
Přejít na další panel Ctrl + Tab
Přejít na předchozí panel Ctrl + Shift + Tab

Mail

Funkce Klávesová zkratka
Nová zpráva Command + N
Odpovědět Command + R
Odpovědět všem Command + Shift + R
Přeposlat Command + Shift + F
Označit zprávu Command + Shift + L

Poznámky

Funkce Klávesová zkratka
Nová poznámka Command + N
Vytvořit seznam úkolů Command + Alt + L
Nastavit formát textu ve stylu Název Command + Alt + T
Nastavit formát textu ve stylu Nadpis Command + Alt + H
Nastavit formát textu ve stylu běžného textu Command + Alt + B

Kontakty

Funkce Klávesová zkratka
Nový kontakt Command + N
Najít v kontaktech Command + F

Copyright Spektra v.d.n., 2014 - 2015
Tento text je možné používat a dále šířit, pokud nebude měněn ani jinak upravován a vždy bude uveden jeho zdroj, copyright a webový odkaz na původní text.