Novinky ve Windows 10 pro uživatele odečítačů

Windows 10 vyšly na konci července 2015 a v průběhu srpna a září začali vývojáři odečítacích a zvětšovacích programů vydávat první verze svých softwarů, které tento nový systém zpřístupňují. Možná patříte k nadšencům, kteří na Windows 10 přejdou, jakmile vyjde první verze vašeho odečítače, se kterou to půjde, a nebo nikam nespěcháte a v klidu si počkáte, až bude časem vše vyladěné a bez dětských nemocí nového systému. V každém případě, ať už přejdete k novým Windows kdykoli, mohou se vám hodit informace k jejich základnímu nastavení a přehled nových funkcí a změn v systému, aby váš start ve Windows 10 s odečítačem byl co nejhladší.

Co zde najdete

S jakými verzemi zvětšovacích a odečítacích programů přejít na Windows 10

Budete-li mít v systému nainstalovaný zvětšovací nebo odečítací program, který ještě Windows 10 nepodporuje, budete na to upozorněni přímo instalačním programem Windows 10. Proto je před přechodem na Windows 10 potřeba nainstalovat verzi zvětšovacího či odečítacího softwaru, který je s Windows 10 kompatibilní.

V případě ZoomTextu je třeba mít vyšší verzi než 10.1.11.201. Aktuálně je k dispozici předprodejní verze, kterou je možné nezávazně vyzkoušet, ostrá verze vyjde během několika týdnů.

Odečítací a zvětšovací programy SuperNova už vyšly ve verzi 15.01, která Windows 10 podporuje.

Za jakých podmínek lze přejít na tyto nové verze ZoomTextu a SuperNovy je popsáno v našem předchozím článku.

Nastavení výchozího prohlížeče webu a PDF

Windows 10 přicházejí s novým internetovým prohlížečem Microsoft Edge, který je v systému nastaven jako výchozí internetový prohlížeč a také jako prohlížeč PDF dokumentů. Nicméně MS Edge zatím bohužel neobsahuje dostatečnou podporu odečítačů. Naštěstí je ve Windows 10 zahrnut i původní Internet Explorer 11, se kterým lze pracovat stejně dobře jako ve starších Windows. Proto je třeba v nových Windows 10 přenastavit výchozí internetový prohlížeč na Internet Explorer a výchozí prohlížeč PDF na Adobe Reader. Toto nastavení provedete takto:

  1. Otevřete Ovládací panely Windows.
  2. Tabem přejděte na položku Programy a otevřete ji.
  3. Tabem přejděte na položku Výchozí programy a otevřete ji.
  4. Tabem přejděte na položku Nastavit výchozí programy a otevřete ji.
  5. Tabem přejděte do seznamu programů a vyberte v něm Internet Explorer.
  6. Tabem přejděte na volbu Nastavit tento program jako výchozí a mezerníkem ji potvrďte.
  7. Tabem přejděte na tlačítko OK a stiskněte je.

Analogicky nastavíte i Adobe Reader jako výchozí prohlížeč PDF.

Staronové Start menu

Velmi vítanou změnou ve Windows 10 je částečný návrat Start menu, tak jak jsme je znali z Windows 7.

Když Start menu otevřete klasicky klávesou WINDOWS, zjistíte, že vizuálně je menu rozděleno do dvou odlišných částí. Vzhled levé části Start menu vychází z Windows 7, pravá část je naopak určitou zmenšeninou Úvodní obrazovky Windows 8 s dlaždicovými aplikacemi.

Při práci s odečítačem si v praxi vystačíme s levou částí Start menu. Pravá část s dlaždicovými aplikacemi je totiž stále stejně nepřehledná jako ve Windows 8, zato v levé části najdeme rychle vše, co v systému potřebujeme.

Po otevření Start menu bude kurzor ve vyhledávacím editačním poli, které funguje obdobně jako ve Windows 7. Můžete tedy napsat část názvu jakékoli aplikace, volby v Ovládacích panelech apod, a v průběhu psaní se okamžitě nad vyhledávacím polem zobrazují výsledky hledání. Šipkami nahoru a dolů je tedy můžete procházet a vybrat si požadovanou položku.

Pokud do vyhledávacího políčka nic psát nebudete, můžete celou levou část Start menu projít pomocí šipky dolů. Jako první položka je ikona aktuálního uživatelského účtu, pod ní jsou seřazeny nejčastěji používané aplikace, které odtud můžete rychle spouštět, Dále zde najdete položky pro přístup k nastavení systému a vypnutí počítače. Jako poslední je před vyhledávacím políčkem položka Všechny aplikace. Po jejím aktivování se nad ní rozbalí abecední seznam všech klasických i moderních aplikací. Seznam je přehledně roztříděn do složek, jak jsme byli zvyklí ve Windows 7. Nejde ale o stromový seznam – složky se neotevírají šipkou vpravo, ale klávesou Enter. Protože zde kromě klasických aplikací najdeme i zástupce moderních aplikací, není nutné tyto aplikace hledat v pravé části Start menu, kde je navigace mnohem méně přehledná.

Jak na novou možnost více ploch pomocí klávesnice

Úplně novou funkcí Windows 10 je možnost vytvářet si více ploch. Na každé z ploch vám potom mohou běžet jiné aplikace. Klávesami Alt + Tab se vždy přepínáte jen mezi aplikacemi aktuální plochy. Jak se přepínat mezi plochami a jak s plochami pracovat pomocí klávesových zkratek je uvedeno v následující tabulce:

Funkce Klávesy
Vytvořit novou plochu Ctrl + WINDOWS + D
Přejít na sousední plochu Ctrl + WINDOWS + šipka vlevo / vpravo
Zavřít aktuální plochu Ctrl + WINDOWS + F4

Nová plocha se vždy vytvoří jako poslední v řadě. Když tedy např. máte už dvě plochy, jste na první z nich a stisknete Ctrl + WINDOWS + D, vytvoří se nová plocha jako třetí a systém na ni přejde. Pokud zavíráte plochu, na které máte otevřené nějaké aplikace, tak se tyto aplikace automaticky přesunou na nejbližší předchozí plochu.

Nové možnosti přepínání aplikací

Základní způsob přepínání mezi aplikacemi na aktuální ploše je klasická klávesová zkratka Alt + Tab.

Kromě toho už ve Windows 8 přibyla možnost pomocí kláves Ctrl + Alt + Tab trvale zobrazit okno přepínače aplikací. Vněm si potom šipkami vlevo a vpravo vyberete požadovanou aplikaci a mezerníkem se do ní přepnete.

A Windows 10 přidávají další možnost. Klávesami WINDOWS + Tab otevřete tzv. zobrazení úloh. To obsahuje seznam aplikací právě vybrané plochy a seznam všech ploch. Mezi oběma seznamy přecházíte Tabulátorem a po položkách každého seznamu chodíte šipkami vlevo a vpravo. V seznamu ploch si tedy můžete vybrat požadovanou plochu a po přechodu do seznamu aplikací této plochy si zvolíte, do které aplikace se chcete přepnout.

V tomto zobrazení můžete také aplikace přesouvat z plochy na plochu. Vyberete požadovanou aplikaci, vyvoláte k ní kontextové menu a v něm zvolíte Přesunout do.

Centrum akcí a oznámení

Toto je novinka, ke které se tvůrci Windows 10 nechali inspirovat zejména u konkurenčních mobilních systému. Jde o panel, který se zobrazí v pravé části obrazovky po stisku kláves WINDOWS + A nebo po kliknutí na příslušnou ikonu v Oznamovací oblasti. Na tomto místě budete mít přehledně v jednom seznamu oznámení z nejrůznějších aplikací. Oznámení můžete procházet a přímo z centra na ně reagovat. Jaká oznámení zde zobrazovat chcete a jaká nikoli, si můžete nastavit.

Další zdroje informací o Windows 10

Tento článek není zdaleka vyčerpávajícím popisem novinek ve Windows 10 z pohledu uživatele odečítačů. Snad ale pro vás bude užitečný jako úvodní informace, když ve Windows 10 budete začínat. Níže jsou odkazy na další užitečné zdroje informací k Windows 10.